Praktijk voor Essentiële Ontwikkeling

 
 

Visie

Leven is ontwikkelen. Dagelijks zetten we ons uiteen met allerlei mensen en gebeurtenissen waardoor we bewust of onbewust worden geraakt. De tijd waarin we nu leven biedt ons vele kansen en uitdagingen om deze ontwikkeling meer bewust te doorleven en onze mogelijkheden te verdiepen zodat we als mens groeien en ons potentieel verwerkelijken.
Soms voelen we ons opgenomen in een gunstig verloop en lijkt het of de omstandigheden ons persoonlijk uitnodigen tot expansie en positieve ontwikkeling.
Evengoed en misschien wel vaker gebeurt het dat we weerstand ondervinden, het gevoel hebben rondjes te draaien in eenzelfde patroon.
De natuurlijke levensvreugde die ons bestaan doorwarmt zijn we onderweg vaak kwijtgeraakt. Of door de levensomstandigheden waarin we terecht zijn gekomen verliezen we contact met onze innerlijke bron van kracht, waarbij ons bestaan aan rijkdom en zingeving verliest.
Het 'echte leven'Â, ook al weten we niet precies wat dat zou moeten zijn, lijkt aan ons voorbij te gaan.

Vooral wanneer we de neiging ervaren het maar bij het oude en bekende te laten, kan wakkerheid voor wat zich wezenlijk afspeelt, opening bieden. Er wordt een vernieuwde blik gevraagd om op kleine en grote schaal met uitdagingen om te gaan.
Kijken vanuit liefdevolle interesse, zonder een oplossing af te dwingen, kan ons toelaten lastige opgaven op een dieper niveau tegemoet te treden.
Antwoorden die vanuit de essentie van ons wezen aan de oppervlakte komen zijn van bijzondere aard: niet alleen zijn ze in staat een nieuw licht op de zaak te werpen, ze kunnen ook ontwikkelingskrachten in zich dragen die anders onaangeroerd zouden blijven.
In elk moment ligt een uitnodiging tot vernieuwing verborgen en kan wat essentieel is, tot bloei komen. Dit biedt een unieke ontwikkelingsweg, waardoor ons leven en dat van diegenen waarmee we verbonden zijn aan diepte en echtheid kan winnen, of de omstandigheden nu 'mee' of 'tegen'Â zitten.
We worden als mens uitgenodigd de kiem van innerlijke vrijheid, levensvreugde en wijsheid in onszelf verder tot ontwikkeling te brengen en daarmee onze unieke bijdrage in de wereld voluit te realiseren.

Vanuit vriendelijke openheid wil ik onderzoeken wat wezenlijk om aandacht vraagt. Wakker in het hier en nu aandacht schenken aan wat zich ontvouwt. Oprecht ontmoeten wat in elke mens als kiem is neergelegd en zich wil ontwikkelen in waarachtigheid.

 
 

Praktijk voor Essentiële Ontwikkeling | Geertrui Mestdag